Instagram Facebook Linkedin
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI NEWSLETTERA I PLIKÓW COOKIES

Naszym celem jest zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa na naszym Portalu, dlatego też Państwa prywatność i ochrona danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Prosimy o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, z którego dowiedzą się Państwo w jaki sposób działa nasz Portal. Zapewniamy, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie.

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

1. DANE ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest dom aukcyjny i portal sprzedażowy On Arte spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Poznaniu (61-758), przy ul. Garbary 67, adres do korespondencji: ul. Garbary 67 61-758 Poznań.

2. JAKIE DANE PRZETWARZAMY I W JAKICH CELACH

2.1. W celu wysyłania naszego newslettera przetwarzamy udostępnione nam bezpośrednio przez subskrybentów dane, takie jak: – imię, -nazwisko, – adres e-mail, – kod pocztowy, - dane dotyczące upodobań i preferencji użytkownika.

2.2. Powyższe dane zbieramy i dalej przetwarzamy w celu:
- wysyłania na podany adres e-mail naszego newslettera
- wysyłania informacji i ofert marketingowych/handlowych dot. dzieł sztuki oferowanych na portalu Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

2.3. Możemy dokonywać profilowania Państwa danych osobowych, co oznacza, że możemy użyć informacji, które zebraliśmy, takich jak podany przez Państwa kod pocztowy oraz zadeklarowane zainteresowania, w celu dostosowania adresowanej do Państwa komunikacji do Państwa potrzeb.

3. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Portalu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Przekazujemy Państwa dane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie przez nas praktykowane lub planowane.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi, do czasu rezygnacji z niej przez Państwa.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych.

5. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych.

Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas w następujących przypadkach:

- Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
- cofnęliście Państwo zgodę , na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym,
- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które nam dostarczyliście, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli domagają się Państwo przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:

- kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
- nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości pocztą tradycyjną na adres: ul. Garbary 67 61-758 Poznań.

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Portalu spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Portalu.

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Używamy plików cookies i innych, podobnych mechanizmów, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z Platformy, poznać, w jaki sposób się z Nami kontaktują i, w niektórych przypadkach, aby wyświetlać im reklamy dostosowane do ich nawyków w zakresie korzystania z Internetu. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Plików Cookies, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies i podobnych, używanych przez nas mechanizmach, o ich przeznaczeniu, o sposobach zarządzania swoimi ustawieniami, a także aby poznać inne, ważne informacje.POLITYKA COOKIES ONARTE.PL

Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, wykorzystujemy technologię znaną jako cookies. Możesz w każdej chwili wyłączyć lub ograniczyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z naszej strony internetowej w zakresie, w jakim wykorzystuje ona pliki cookies.

Czym są pliki cookies? Cookies to niewielkie pliki (dane informatyczne) zapisywane przez odwiedzane strony internetowe na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie itp.). Ułatwiają one korzystanie z Internetu, zapisując informacje o przeglądaniu. Dzięki plikom cookies strony wiedzą, że jesteś zalogowany, pamiętają Twoje ustawienia i udostępniają Ci spersonalizowane treści. Informacje zawarte w tych plikach, pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Oznacza to, że strona internetowa wykorzystująca pliki cookies nie ma dostępu do innych plików, znajdujących się na Twoim komputerze.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies? Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka. Jednakże możesz ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce, na niektóre jej funkcjonalności oraz może powodować problemy z zalogowaniem się na Konto Klienta. Informacje o tym, jak zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies, w różnych przeglądarkach (w tym jak usunąć pliki cookies), dostępne są tutaj: Chrome | Firefox | Safari | Microsoft Edge | Internet Explorer | Opera.

W jakim celu nasza strona internetowa korzysta z plików cookies? Pliki cookies używane na naszej stronie internetowej umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na niej informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika. Pozwalają także na mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryn, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji w witrynie oraz dostosowania reklam do indywidualnych potrzeb użytkowników. Ciasteczka pozwalają nam dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

- dopasowanie treści reklam wyświetlanych w serwisie,
- mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics (więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl),
- wykorzystanie mechanizmu sondy badającej preferencje użytkownika,
- zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści, mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz Sklepu, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych,
- dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) – więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google Ads można znaleźć na stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785,
- ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika, a także zapamiętanie preferencji językowych i innych ustawień na stronie,
- uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i zapewnienie sesji użytkownika w serwisie.

Jakich plików „cookies” używamy? Na naszej stronie internetowej używane są następujące rodzaje plików cookies:
-cookies własne: są tworzone przez stronę internetową onarte.pl
-cookies zewnętrzne (podmiotów zewnętrznych): informacje pochodzące z serwerów podmiotów, z którymi współpracujemy (np. Google, Facebook); pliki te pozwalają dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów użytkowników, ocenić skuteczność działań reklamowych, tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, itp.
-cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki (zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia),
-cookies trwałe (stałe): są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania; zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika

Cookies własne są wykorzystywane w następujących celach:

konfiguracji serwisu, a zwłaszcza:

- dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu (np. PHPSESSID)

-rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia stron serwisu, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika (np. WD)

uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a zwłaszcza:

-utrzymania sesji użytkownika w serwisie (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła (np. HASH MD5)

- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki (np. PHPSESSID)

realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności serwisu, a zwłaszcza:

- dostosowania zawartości stron serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę serwisu, dostosowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika (np. WD)

-poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań użytkowników na strony serwisu (np. PHPSESSID)

-umożliwienie korzystania w serwisie z funkcji „Koszyk” i „Lista życzeń” (np. PHPSESSID)

analiz i badań oraz audytu oglądalności, a zwłaszcza:

-tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości (_gali).

Cookies zewnętrzne są wykorzystywane w następujących celach:
- prezentowania treści multimedialnych na stronach serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (np. YouTube.com, administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA),
-zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (np. Google Analytics, administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA),

- prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy (np. Google AdSense, administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA),

- zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego (np. Facebook.com, administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii; Google.com, administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA),

- wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych (np. Instagram.com, administrator cookies: Instagram LLC, z siedzibą w USA; Facebook.com, administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii; Pinterest.com, administrator cookies: Pinterest Inc. z siedzibą w USA),

- prezentowania opinii na stronach serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (np. Ceneo.pl, administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Polska), wyrażenia opinii przez użytkownika (np. YourCX, administrator cookies: YourCX Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Polska),

- wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych (np. Facebook.com, administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)